Arrangementen

Het komt voor dat kinderen niet voldoende hebben aan de basisondersteuning van de school, dan wordt het samenwerkingsverband ingeschakeld. Samen met de ouders en specialisten uit het samenwerkingsverband bekijkt de school wat een kind nodig heeft en of het kind in aanmerking komt voor een onderwijsondersteuningsarrangement. Hierna wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staat wat het kind wil en kan, waar het goed in is, wat het wil bereiken en wat het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Een arrangement kan worden ingezet op verschillende gebieden:
Vakspecifiek; bijvoorbeeld hulp bij begrijpend lezen/rekenen/ technisch lezen of spelling.
Taakaanpak/werkhouding; bijvoorbeeld het leren plannen en structureren van het schoolwerk en leren toepassen van de juiste strategieën.
Sociaal-emotionele ontwikkeling; bijvoorbeeld over het leren omgaan met jezelf, de omgeving en het aanleren van sociale vaardigheden.

Wanneer uw kind een arrangement krijgt toegewezen kan het samenwerkingsverband op zoek gaan naar de juiste persoon om uw kind te helpen maar dat kunt u ook zelf doen. De begeleiding wordt betaald uit een kindgebonden budget die de school krijgt toegewezen.

Inmiddels vervul ik meerdere arrangementen. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt en u zoekt nog iemand die het arrangement kan invullen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze site.