Begrijpend lezen

Wist je dat Begrijpend Lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om Begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van je schoolcarrière?

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, Begrijpend Lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter!

Andere vakken

Ook bij het vak Rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel Begrijpend lezen! En natuurlijk gebruik je Begrijpend lezen ook voor vakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

De training ‘Alle teksten de baas’ helpt jouw kind bij het leren begrijpen van de tekst.
Deze training richt zich niet alleen op het lezen, maar ook op de werking van de hersenen. Bij begrijpend lezen is het van belang dat de linker en de rechterhersenhelft goed samenwerken. Daarom worden de leesopdrachten afgewisseld met korte beweeg en tekenopdrachtjes om zo de controle over je ogen en de samenwerking van je hersenen te stimuleren.

De kinderen leren werken met een stappenplan. Er wordt aandacht besteed aan de opbouw van de tekst. Het herkennen van belangrijke woorden en deze ordenen. Daarnaast besteden we ook tijd aan redactiesommen. Welke woorden in een som zijn nu echt belangrijk. Hoe kan ik zien of een som plus, min of keer is.

‘Alle teksten de baas!’ wordt in kleine groepen aangeboden. Mocht je liever individueel aan de slag gaan, dan kan dat ook.

In 6 lessen van anderhalf uur leert een kind een tekst te overzien, verschillende lees strategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.

Er wordt gewerkt in twee groepen: – groep 5 en 6 (- eventueel een groep 6 en 7)– groep 7 en 8

Inhoud van de training

Groepstraining

Jouw kind leert:
– teksten doorgronden
– redactie/verhaalsommen begrijpen
– mindmappen
– om te gaan met de vraagstelling van cito
– verwijswoorden herkennen en gebruiken
– kernwoorden van een tekst te vinden
– over de werking van de hersenen en ogen.
– in 6 weken beter begrijpend lezen!

Dit alles in 6 lessen van 90 minuten. Inclusief al het materiaal en certificaat.

Na elke bijeenkomst ontvangt jouw kind stof om thuis verder mee te oefenen. Dit vraagt ongeveer een tijdsinvestering van 30 minuten per week.

Kosten voor een groepstraject
6 lessen van 90 min. voor €240,- 

Individuele begeleiding

Jouw kind leert:
– teksten doorgronden
– redactie/verhaalsommen begrijpen
– mindmappen
– om te gaan met de vraagstelling van cito
– verwijswoorden herkennen en gebruiken
– kernwoorden van een tekst te vinden
– over de werking van de hersenen en ogen.
– in 6 weken beter begrijpend lezen!

Dit alles in 6 lessen van 90 minuten. Inclusief al het materiaal en certificaat.

Na elke bijeenkomst ontvangt uw kind stof om thuis verder mee te oefenen. Dit vraagt ongeveer een tijdsinvestering van 30 minuten per week.

Kosten individueel traject
6 lessen á 90 min. € 335,- 
9 lessen á 60 min. € 410,- 


Ben je enthousiast geworden en wil je zoon of dochter deze training gaan volgen? Neem dan contact op met ikblinkuit via het contactformulier.