Breinhelden-Aandachttraining- training van de executieve functies

Wat is Breinhelden?
Breinhelden is een programma om executieve functies te trainen. Dat zijn de regelfuncties van
onze hersenen. Deze functies regelen de uitvoering van allerlei taken (executief betekent:
uitvoerend).
We gebruiken deze functies dagelijks om ‘problemen’ op te lossen, zoals: ’s ochtends op tijd op
school verschijnen, het juiste hoofdstuk leren voor een toets of van de supermarkt thuiskomen
met alle boodschappen die nodig zijn.
Daarvoor hebben we vaardigheden nodig zoals plannen, organiseren, timemanagement,
aandacht erbij houden enzovoorts. Dat zijn allemaal executieve functies. Ook emoties reguleren, kunnen doorzetten en flexibel denken als iets anders gaat dan gepland, vallen onder de executieve functies.
Belangrijke vaardigheden voor kinderen dus om goed te ontwikkelen!

Werken aan Breinkrachten
Om deze vaardigheden te versterken, is het programma Breinhelden
ontwikkeld. Daarin worden de executieve functies Breinkrachten
genoemd, zodat voor kinderen duidelijk is waar het over gaat.
Er zijn tien verschillende Breinkrachten ( onthoud-en doekracht, stopkracht, buigkracht, plan- en regelkracht, tijdkracht, startkracht, gevoelskracht, aandachtkracht, doorzetkracht en spiegelkracht).
Aan de hand van de figuren Effi en Furon leren kinderen met diverse activiteiten hoe ze zelf Breinhelden kunnen worden: iemand met sterke Breinkrachten.

Het Oefenprogramma
Veel scholen werken in hun klas met oefeningen gericht op het versterken van de executieve functies. Sommige kinderen hebben echter meer hulp nodig dan het onderwijsprogramma in de klas kan bieden. Voor deze kinderen is er het Oefenprogramma, waarbij ze buiten de klas extra ondersteuning krijgen voor een of meerdere Breinkrachten.

Hoe gaan we aan de slag?

we starten met een kennismakingsgesprek. In dat gesprek wordt onder meer besproken wat uw kind kan en welke hulp hij of zij nodig heeft.
Met die informatie wordt een behandeldoel bepaald: aan welke Breinkracht(en) gaan we werken en hoe wordt dat doel behaald?

Oefensessies
Het Oefenprogramma biedt per Breinkracht een tiental oefeningen die op tien verschillende momenten worden aangeboden. Soms wordt er aan meerdere Breinkrachten tegelijkertijd gewerkt. De kosten voor het programma zijn 500,- voor 10 sessies van 45 minuten.

Thuis
Uw kind krijgt een werkmap waarin u kunt zien waar hij of zij aan werkt. Soms krijgt uw kind ook huiswerk mee. En vaak krijgt u een tip hoe u thuis met uw kind verder kunt oefenen. Het is heel fijn als u daaraan meewerkt!

Heeft u vragen? Stel ze gerust! Neem contact op via het contactformulier op deze site.

Klik hier voor meer informatie over de methode Breinhelden.