Even voorstellen…

Ik ben Linda Claessens, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben bijna 20 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Al die jaren heb ik afwisselend gewerkt als remedial teacher en groepsleerkracht van alle leeftijdsgroepen. In 2019 heb ik besloten al mijn ervaring in te gaan zetten in mijn eigen praktijk. 

Naast de opleiding tot remedial teacher, heb ik 4 jaar geleden ook het diploma behaald tot Specialist Jonge Kind. Daarnaast heb ik sinds de start van mijn loopbaan diverse verdiepingscursussen gevolgd. Dit om mij nog meer te bekwamen in de extra zorg voor kinderen (denk aan professionalisering op rekengebied/ beginnende geletterdheid, masterclass Brein en leren, cursus opbrengstgericht werken).

Recent heb ik een certificaat behaald tot Jamara rekencoach.

JaMaRa is een unieke rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum https://www.breincentrum.com .

U kunt hier meer over lezen onder het kopje: JAMARA Rekencoach.

Op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot behandelaar van kinderen met Ernstige reken- en wiskunde problemen en Dyscalculie bij de LBRT.

Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers (LBRT). Door het lezen van hun vakliteratuur en het volgen van de aangeboden cursussen en trainingen blijf ik me verder ontwikkelen  https://www.lbrt.nl.

Door de recente ontwikkelingen binnen het basisonderwijs, blijven steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs. Helaas is er maar weinig tijd en budget binnen de scholen voor de extra hulp die deze kinderen juist zo nodig hebben.  Dit was voor mij een reden om de stap te nemen naar een eigen praktijk. Ik wil graag hulp bieden aan de kinderen die dat nodig hebben, om ze weer met een positief gevoel naar school te laten gaan. De basisschool moet voor ieder kind een fijne periode zijn.

De naam voor mijn praktijk ikblinkuit is heel bewust gekozen. Ieder kind heeft iets unieks. Ik kijk graag naar wat het kind wel kan en niet naar wat het niet kan. Verder bouwen op wat je kind al kan geeft veel zelfvertrouwen en zal het kind ‘laten uitblinken‘.

Met meer zelfvertrouwen kan uw kind beter leren en nieuwe stof beter verankeren.