Leesproblemen-dyslexie begeleiding

Sommige kinderen krijgen het leesproces niet onder de knie of hebben al moeite met het herkennen van de letters en klanken. De methode Taal in blokjes kan daarbij helpend zijn.

Ik werk al enige tijd met de methode Taal in blokjes bij kinderen waarbij het leesproces niet voldoende opgang komt of vastloopt. Vanuit deze ervaring weet ik dat de Methode Taal in blokjes echt werkt.

Taal in Blokjes is voor kinderen die moeite hebben met spelling en/of lezen. Ook kinderen met dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode. De wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode door kan bouwen.

Daarnaast zet ik regelmatig het voorlopertje van TIB preventief in. Dit doe ik bij ‘oudste’ kleuters die een risico lopen om een lees- en/of spellingsprobleem te ontwikkelen (bijvoorbeeld na een afname van de signaleringslijst bij kleuters uit het protocol: Preventie van Leesproblemen of waarbij Dyslexie voorkomt in de familie). Uit ervaring blijkt dat deze ‘risicokleuters’ significant een betere reactie laten zien in de volgende leerjaren. Wordt er een systematische training gebruikt, dan verbeteren de scores van de getrainde kinderen op de lees- en spellingstesten. 

Wat houdt Taal in blokjes in?

  • Gaat uit van klanken en werkt met klankregels
  • Gebruikt kleuren voor klanken, hierdoor wordt de structuur zichtbaar en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd
  • Het is een cognitieve, taalkundige methode voor technisch lezen en spellen
  • Het is een multi-sensorieele methode (auditief, visueel, tactiel en motorisch)

In maart 2021 heb ik de officiële workshop Taal in Blokjes gevolgd en afgerond.

Voor meer informatie: https://www.taalinblokjes.nl/

Afbeeldingsresultaat voor taal in blokjes
Afbeeldingsresultaat voor taal in blokjes