Leesproblemen-dyslexie begeleiding

Sommige kinderen krijgen het leesproces niet onder de knie of hebben al moeite met het herkennen van de letters en klanken. De methode Taal in blokjes kan daarbij helpen.

Ik werk al enige tijd met de methode Taal in blokjes bij kinderen waarbij het leesproces niet opgang komt of vastloopt. Vanuit deze ervaring weet ik dat de Methode Taal in blokjes echt werkt.

Taal in Blokjes is voor kinderen die moeite hebben met spelling en/of lezen. Ook kinderen met dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode. De wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode door kan bouwen.

Wat houdt Taal in blokjes in?

  • Gaat uit van klanken en werkt met klankregels
  • Gebruikt kleuren voor klanken, hierdoor wordt de structuur zichtbaar en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd
  • Het is een cognitieve, taalkundige methode voor technisch lezen en spellen
  • Het is een multi-sensorieele methode (auditief, visueel, tactiel en motorisch)

Voor het gebruik van deze methode heb ik geen training gevolgd maar mijn ervaring hiermee is ruim en positief. Daarnaast ben ik in het bezit van alle materialen die nodig zijn bij deze methode.

Voor meer informatie: https://www.taalinblokjes.nl/

Afbeeldingsresultaat voor taal in blokjes
Afbeeldingsresultaat voor taal in blokjes