Mijn scholing

Opleidingen:

 • Pabo: Hogeschool IJselland Deventer, 04-04-2001
 • Remedial teaching: Fontys Hogeschool, 27-6-2002
 • Specialist Jonge kind: Marnix Academie, 30-06-2016
 • Behandelaar Ernstige reken- en wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD): LBRT Utrecht, 10-03-2022

Cursus en trainingen:

 • Post HBO cursus Stimuleren van beginnende geletterdheid bij kleuters: Windesheim, 08-06-2010
 • Masterclass Brein en leren: Cube Consulting Onderwijs, 06-04-2013
 • Post HBO cursussen; begeleiding invoering Basisontwikkeling met Kleuterplein + Begeleiding bij invoering Basisontwikkeling in groep 3: Fontys Hogescholen, 16-06-2015
 • Opbrengstgericht werken een observatie en registratiesysteem: Rietje Voorn Advies, 06-06-2015
 • Rekenen in groep 1 en 2: ECLG leerlingenzorg. 11-03-2015
 • Jamara Rekencoach: Breincentrum, 18-02-2019
 • Tafelmethode met stoplichtkaartjes: Esther Monfils, 03-04-2021
 • Taal in blokjes: F&L methode B.V. 21-04-2021
 • Cursus ‘opstellen van een onderzoeksverslag en handelingsplan’: LBRT, 20-11-2021
 • Cursus Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas, 23-01-2023
 • Training oefenprogramma Breinhelden (executieve functies), 24-05-2023

ikblinkuit staat geregistreerd als docent in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

ikblinkuit is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching. Lidmaatschapsnummer: 164284. Sinds 01-04-2022 Geregistreerd Remedial teacher ( ikblinkuit voldoet aan de eisen en is opgenomen in het LBRT kwaliteitsregister).

De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen (bron: LBRT). Door het lezen van hun vakliteratuur en het volgen van de aangeboden cursussen en trainingen blijf ik me verder ontwikkelen  https://www.lbrt.nl.