Privacy verklaring

Privacy verklaring

ikblinkuit is een praktijk van Remedial teacher Linda Claessens. Zij geeft remedial teaching en preteaching.  Remedial Teacher Linda Claessens is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk: ikblinkuit

Linda Claessens

ikblinkuit@gmail.com

06-48766556

IBAN: nl64KNAB0257507272

KVK:71957685
LBRT:164284

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor en achternaam van opdrachtgever en leerling
Geboortedatum van leerling
Adresgegevens van opdrachtgever en leerling
Telefoonnummer van opdrachtgever en leerling
Emailadres van opdrachtgever
Bankrekeningnummer van opdrachtgever
Gegevens zoals onderzoeksverslagen en schoolrapportages die u actief verstrekt zodat ik, Linda Claessens, de RT-begeleiding adequaat uit kan voeren.

Met welk doel en grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Het kunnen opstellen en aanpassen van hulp- en handelingsplannen ten behoeve van de begeleiding van uw kind. Het kunnen opnemen van contact/ mailen ten behoeve van de begeleiding van uw kind.
Het afhandelen van de betaling.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:
Praktijk ikblinkuit bewaart de persoonsgegevens tijdens de gehele periode van begeleiding tot een maximum van 1 jaar na de laatstgenoten begeleiding. Het doel hiervan is dat er na terugval snel en adequaat gehandeld kan worden. Na 1 jaar zullen de dossiers door Linda Claessens vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Slechts na jullie goedkeuring zal ik, Linda Claessens, contact opnemen met de school van uw kind, voor overleg en verslaglegging teneinde de RT- begeleiding adequaat uit te kunnen voeren. Praktijk ikblinkuit verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies
Praktijk ikblinkuit gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: ikblinkuit@gmail.com
Ik, Linda Claessens, zal zo snel mogelijk reageren op het verzoek. Tevens verwijs ik naar de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig

De dossiers worden digitaal bewaard op een beveiligde laptop met meerdere wachtwoorden en Encryptie.
Praktijk ikblinkuit neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ikblinkuit@gmail.com