Rekenproblemen en dyscalculie

Wanneer blijkt dat uw kind moeite heeft met rekenen is het van belang om te kijken waar de hiaten zitten.

Bareka Rekentest

Het is bij ikblinkuit mogelijk om uw kind aan te melden voor een rekenobservatie. Dit pakket bestaat uit 2 sessies en een adviesverslag. Tijdens de sessies maak ik gebruik van de Bareka rekentest  en worden de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld gebracht in een rekenmuurtje. Daarnaast observeer ik de rekenstrategieën die het kind eventueel gebruikt. Kiest u na dit onderzoek voor een begeleidingstraject dan wordt er een behandelplan opgesteld.

Voorbeeld van een ingevuld rekenmuurtje. Zie voor verdere informatie over Bareka https://www.bareka.nl/

Nederlandse Dyscalculie Screener

Heeft uw kind al enige tijd begeleiding gehad op rekengebied maar zijn er weinig vorderingen te bemerken dan is een screening naar dyscalculie bij ikblinkuit mogelijk (vanaf groep 5). Dit kan alleen wanneer andere cognitieve vakken voldoende zijn en er dus een discrepantie is ontstaan tussen deze vakken.

De screening kan helderheid geven naar mogelijke dyscalculie. Blijkt dit zo te zijn dan is een verwijzing naar een onderzoeksbureau verstandig. De Screening (NDS) is af te nemen binnen 1 sessie (zie tarieven).

Meer informatie over de NDS kunt u vinden op https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/101-27_Nederlandse-Dyscalculie-Screener

Dyscalculie vastgesteld

Wanneer er bij uw kind dyscalculie is vastgesteld kunt u bij ikblinkuit terecht voor begeleiding op maat. Ik ben een gecertifieerd behandelaar van ernstige rekenwiskunde problemen en dyscalculie (voor de behandeling van Dyscalculie geldt een ander tarief dan standaard remedial teaching).