Rekenproblemen en dyscalculie

Wanneer blijkt dat uw kind moeite heeft met rekenen is het van belang om te kijken waar de hiaten zitten.

Het is bij ikblinkuit mogelijk om uw kind aan te melden voor een rekenobservatie. Dit pakket bestaat uit 2 sessies en een adviesverslag. Tijdens de sessies maak ik gebruik van de Bareka rekentest  en worden de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarnaast observeer ik de rekenstrategieën die het kind eventueel gebruikt. Kiest u na dit onderzoek voor een begeleidingstraject dan wordt er een behandelplan opgesteld.

Heeft uw kind al enige tijd begeleiding hulp gehad op rekengebied maar zijn er weinig vorderingen te bemerken dan is een screening naar Dyscalculie mogelijk. Deze screening kan helderheid geven naar mogelijke Dyscalculie. Blijkt dit zo te zijn dan is een verwijzing naar een onderzoeksbureau verstandig. De Screening (NDS) is af te nemen binnen 1 sessie (zie tarieven).