Tarieven

Kosten voor de begeleiding:

  • Een eerste gesprek ter informatie en/of kennismaking is kosteloos.
  • Voor de aanmelding incl. het opstellen van een behandelplan wordt €45,- in rekening gebracht.
  • Voor elke begeleidingssessie van 45 min. wordt €45,- in rekening gebracht (inclusief voorbereiding en verslaglegging).
  • Voor een evaluatie gesprek (30 minuten) met ouders of een gesprek op school wordt €35,-  in rekening gebracht.
  • Vanaf 10 km worden er reiskosten in rekening gebracht van € 0.30 per km.
  • Arrangementen scholen, op aanvraag.
  • Rekenobservatie m.b.v. Bareka rekentoets: 2 sessies + advies verslag  €130,-
  • Afname NDS (nederlandse dyscalculie screener), om te kijken of er vermoedens van Dyscalculie zijn, 45 minuten €95,-
  • Afspraken moeten altijd minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders worden ze in rekening gebracht.

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.

Lidmaatschapsnummer: 164284

De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen (bron: LBRT).

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor remedial teaching tot een bepaalde hoogte.