Tarieven

 • Een eerste gesprek ter informatie en/of kennismaking is kosteloos.
 • Voor de aanmelding incl. het opstellen van een behandelplan wordt €48,50 in rekening gebracht.
 • Voor elke begeleidingssessie van 45 min. wordt €48,50 in rekening gebracht, dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging in het logboekje.
 • Voor behandeling van dyscalculie wordt €58,50,- per begeleidingssessie in rekening gebracht, dit is inclusief voorbereiding en verslaglegging in het logboekje.
 • Losse Rekenobservatie m.b.v. Bareka rekentoets: 3 sessies + advies verslag  €170,-
 • Afname NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener), om te kijken of er vermoedens van Dyscalculie zijn inclusief adviesformulier, 45 minuten €95,-
 • Groepstraject begrijpend lezen, 6 lessen van 90 minuten €240,-
 • Individueel traject begrijpend lezen, 6 lessen van 90 minuten €335,- of 9 lessen van 60 minuten €410,-
 • Aandachttraining Breinhelden, 10 sessies €500,-
 • Voor een schriftelijke evaluatie (of afsluiting) in het BHP wordt €24,25,- in rekening gebracht.
 • Voor een schriftelijke evaluatie + een gesprek (30 minuten) met ouders of een gesprek op school (online) wordt €48,50,-  in rekening gebracht.
 • Vanaf 10 km worden er reiskosten in rekening gebracht van € 0.19 per km.
 • Arrangementen scholen, op aanvraag.
 • Afspraken moeten altijd minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders worden ze in rekening gebracht.
 • Coaching aan startende Remedial Teacher; kennismaking is kosteloos, 3 consulten (3x 60 minuten) + 6 maanden sparringpartner (met een maximum van 120 minuten per maand)+ 6 maanden gebruik van aanwezig RT materialen in de praktijkruimte €475,-

* vanaf 28 augustus 2023 gaan er aanpassingen plaatsvinden binnen de Tarieven.

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor Remedial Teaching tot een bepaalde hoogte.