Werkwijze

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij ikblinkuit voor remedial teaching of pre-teaching op het gebied van lezen/spelling/rekenen of begrijpend lezen.

De school of een samenwerkingsverband kan contact opnemen voor Ambulante begeleiding. Lees hiervoor verder onder het kopje ‘arrangementen’.

Het begeleidingstraject voor remedial teaching of pre-teaching bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een kennismakingsgesprek
  • De aanmelding en het opstellen van een behandelplan
  • Aan de slag
  • Evaluatie

Het kennismakingsgesprek 

U maakt zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind en neemt contact op met ikblinkuit. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Aan het einde van het gesprek bepalen we samen of we verder gaan en voor welke vorm van begeleiding we kiezen, remedial teaching of pre-teaching.

Pre-teaching:

Door pre-teaching wordt uw kind voorbereid op wat er in de klas komen gaat. De lesstof wordt vooraf besproken zodat er makkelijker aangehaakt kan worden wanneer de lesstof in de klas aanbod komt. Het kind zal zich hierdoor zekerder voelen en succeservaringen opdoen.

Remedial teaching:

We gaan terug naar waar de lesstof lastig werd en vanaf daar proberen we, op een manier die werkt voor uw kind, de gemiste stof te herhalen en de draad weer op te pakken.

De aanmelding en het opstellen van een behandelplan

U komt voor de aanmelding en geeft mij een compleet beeld van uw kind. Eventueel neemt u ook rapporten en/of toetsgegevens mee van school. We stellen samen doelen op die we graag zouden willen behalen tijdens de behandeling.

Na de aanmelding maak ik een behandelplan op maat!

Aan de slag

Veel kinderen kunnen met een beetje extra begeleiding beter presteren.

Tijdens de begeleiding ga ik met uw kind op zoek naar de manier van leren die goed bij hem/haar past, een manier van leren waardoor ze succeservaringen kunnen opdoen. Wanneer uw kind de juiste ‘gereedschappen’ gevonden heeft zal de lesstof beter verankerd worden en uiteindelijk leiden tot een betere basis.  Hierdoor kan nieuwe kennis weer opgenomen worden.

Bij een begeleidingsperiode ga ik uit van een gemiddelde van 8 sessies.

Wanneer er voor pre-teaching wordt gekozen wil ik graag weten welke lesmethoden er gebruikt worden op school en waar ze zijn gebleven in de lesstof.

Evaluatie

Deze vindt plaats na een begeleidingsperiode. We bekijken samen of verdere begeleiding nog steeds noodzakelijk is en/of de leerdoelen moeten worden bijgesteld.